laupäev 17. märts

BIONEERI VABATAHTLIKUKS REGISTREERUMISE ANKEET

Bioneer.ee toetab kodanikuajakirjanduse väljaandena aktiivset eluviisi, keskkonnahoidu ja arutlevat ühiskonda. Eeskätt vabatahtlike kirjutajate kaasabil valmiva väljaandena kutsume oma meeskonda kõiki huvilisi, kel soov testida end ajakirjaniku rollis, meeskonnatöös või probleemidele lahenduste otsijana.
Eesnimi
*
Perenimi
*
E-mail
*
Telefon
*
Skype
Blogi
Vanus
*
Kodukant (maakond, linn)
*
Märgi ainult sobivad valikud!
  Vali siit:
2.1 Reporterina (kogub uudismaterjali, külastab üritusi, võtab intervjuusid; väljendab end klaviatuuri, fotoka või videokaamera abil)
2.2 Sisutoimetajana (kujundab laiemalt seda, mida Bioneer kajastab: toetab reporterit uudislugude valikul, kirjutab ka ise (näiteks arvamusi ja juhtkirju), leiab tekste tõlkijate jaoks, mõtestab üldisemat arengut)
2.3 Kaasautorina (kirjutab ise artikleid valitud teemadel)
2.4 Tõlkijana (paneb intervjuusid või uudiseid maakeelde, aitab otsida taustainfot, aitab kirjutada kirju)
2.5 Karikaturistina või koomiksite tegijana (joonistab ja arvab)
2.6 Fotograafina (kasvatab pildipanka, mõtleb kirjutajaga kaasa, vajadusel lavastab foto)
2.7 Päevatoimetajana (annab näpu terveks päevaks: kirjutab mõne loo, paneb lugusid üles, valvab foorumi ja kommentaaride üle)
2.8 Keeletoimetajana (toimetab kaastöid: annab nõu, selgitab ja soovitab; koolitab soovi korral õigekirja osas teisi vabatahtlikke)
2.9 Kujundajana (mängib veebi vormidega, joonistab reklaame, annab dokumentidele julgema näo)
2.10 Sotsiaalmeedia tegijana (annab teadust, mis teoksil; vastab ja küsib; aitab Bioneeri jagada Facebookis, Twitteris ja mujalgi)
2.11 Vabatahtlike nõustaja või koordinaatorina (suhtleb, küsib, soovitab, otsib abi, viib kokku, pakub teemasid)
2.12 Sädeinimese, leiutaja või projektijuhina (korjab üles, võtab ette, viib läbi, leiab vajadusel rahastust ja innustab, ehk teisisõnu – juhib algatusi ja projekte)
2.13 Analüüsija ja uurijana (otsib puude tagant metsa, võtab aja, otsib ja süveneb, leiab artiklitele taustainfot)
2.14 Sündmuste kütina (lisab sündmuseid Bioneeri kalendrisse)
2.15 Uudiskirja koostajana (koostab 1-4 uudiskirja kuus)
2.16 Turundajana (aitab Bioneeril leida tasuta turunduskanaleid, tunneb otsingumootorite maailma, koostab pressiteateid, kirjutab tutvustusi)
2.17 Organisatsioonide ja ühenduste koordinaatorina (küsib organisatsioonidelt ja ühendustelt Bioneerile kaastöid)
2.18 Ökokauba tundjana (uurib poodidelt ja firmadelt ökokaupade kohta ning aitab teemat kajastada)
2.19 Keskkonnaraamatute või -filmide tutvustajana (kirjutab arvustusi, suhtleb kirjastustega, suhtleb kinodega)
2.20 Keskkonnaprobleemide ja mõistete tutvustajana (kirjutab harivaid lugusid, mis aitavad valdkonda mõista)
2.21 Kirjaniku või luuletajana (loodus ja sotsiaalteemad sobivad ka ilukirjandusse)
2.22 Looduse lugude kirjapanijana (tutvustab linde, loomi, aastaringi, ravimtaimi, looduse kaitset)
2.23 Säästjana (katsetab säästunippe: jagab ideid teistega)
2.24 Taaskasutuse ja käsitöö meistrina (teeb ise, annab oskuse edasi sõnas ja pildis)
2.25 Toidutundjana (pakub välja retsepte, kirjutab toidust, tutvustab toidutrende, eetilist toitumist ja mahetoitu)
2.26 Ökofeministina (tutvustab feminismi ja ökoteemade seoseid)
2.27 Veebitoimetajana (paneb lugusid üles veebi, seob tervikuks mitme vabatahtliku töö)
2.28 Annetuste kogujana, sponsorite leidjana (aitab Bioneeril koguda annetusi, et leida projektidele omafinantseeringut)
2.29 Müügiinimesena (aitab Bioneeril müüja reklaami, et leida projektide omafinantseeringut)
2.30 Mõnes muus rollis (palun selgita oma rolli lähemalt)
Palun täida see valik juhul kui valisid valiku "Mõnes muus rollis (palun selgita)"
Selle kirjelduse alusel saavad Sinu Bioneeri kolleegid Sinuga ühendust võtta. Ava palun enda varasemaid eneseväljenduskogemusi kirjutamise, fotograafia või videoklippide ülesvõtmise vallas; kirjelda oma varasemat või praegust tegevust, mis võiks Bioneeri käsitlustega haakuda; nimeta erialaseid oskuseid või teoreetilisi teadmisi; ühtlasi selgita, mis teeb Sulle rõõmu või vastupidi, valmistab muret.
Saame selle info abil sarnaste või teineteist täiendavate mõtega inimesi kokku viia ja pakkuda kõigile paremaid väljundeid vabatahtlikuna.
Täname! 

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!