pühapäev 18. märts

Elust maal, töötuna. Osa 24. Veel töötuskindlustusest

Elust maal, töötuna. Osa 24. Veel töötuskindlustusest

21. veebruar 14  

Järjejutu eelmises osas “Kirjalik eksam“ sain ajapiiride raames hakkama prokuröri abi ametikohal töötamiseks vajalikke teadmisi näitavate kaasuste lahendamisega ning jäin põnevusega eksami tulemust ootama. Jutuosa lõpus jõudsin kolmapäeval 28. augustil Töötukassa konsultandi järjekordsele vastuvõtule. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 23. Kirjalik eksam

10. veebruar 14  

Järjejutu eelmises osas “Eksamile“ valmistusin prokuröri abi konkursi kirjalikuks eksamiks ja jõudsin sinna ka kohale. Jutt jäi pooleli siis, kui kaasused jagati laiali ja lahendamine võis alata. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 22. Eksamile

31. jaanuar 14  

Järjejutu eelmises osas “Eksamilogistika“ uurisin augustikuus pealinna prokuröri abi konkursi kirjalikule eksamile saamise transpordivõimalusi ning sain anonüümselt tootmisettevõttelt eitava vastuse juunikuisele kandideerimisele. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 21. Eksamilogistika

20. jaanuar 14  

Järjejutu eelmises osas “Õigusbüroo ja prokuratuur“ jätkasin augustikuus kirjavahetust kaugtööd pakkuva õigusbürooga ning sain Riigiprokuratuurilt teate, et olen oodatud kahe nädala pärast pealinna prokuröri abi konkursi kirjalikule eksamile. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 20. Õigusbüroo ja prokuratuur

08. jaanuar 14  

Järjejutu eelmises osas “Vanemahüvitisest“ selgitasin välja, et juhul, kui ma enne lapse sündi tööle ning rasedus- ja sünnituspuhkusele ei saa, on mul võimalus pärast lapse sündi olla edasi töötuna arvel ning saada korraga nii töötuskindlustushüvitist kui vanemahüvitist. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 19. Vanemahüvitisest

30. detsember 13  

Järjejutu eelmises osas “Kraadid ja diskrimineerimine” harutasin lahti kvalifikatsioonide vastavuse ning raseda tööotsija diskrimineerimise keeluga seotud juriidika. Seekord lubasin rääkida vanemahüvitisest ning selle mõjust töötustaatusele ja töötuskindlustushüvitise maksmisele. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 18. Kraadid ja diskrimineerimine

19. detsember 13  

Järjejutu eelmises osas “Magister, müüja või hoopis …?” viskasin õhku mitu juriidilist väidet ilma viideteta konkreetsetele seaduseparagrahvidele - eelmisel sajandil nelja aastaga omandatud bakalaureusekraadi vastavus tänapäeva 3+2 süsteemi magistrikraadile, raseda tööotsija diskrimineerimise keeld, vanemahüvitisele õiguse tekkimise aeg ning sünnituse või vanemahüvitise saamise mõju töötustaatusele või töötuskindlustushüvitise maksmisele. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 17. Magister, müüja või hoopis … ?

02. detsember 13  

Järjejutu eelmises osas “Motivatsioonikiri” tutvusin lähemalt juriidilist kaugtööd pakkuva Claudius Õigusbüroo kodulehel avaldatud eesmärkide ja väärtustega. Neid enda isiklikega kõrvutades leidsin meeldivalt palju sarnast ning jäin täitsa uskuma, et selle bürooga võiks olla küll tore koostööd teha. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 16. Motivatsioonikiri.

12. november 13  

Järjejutu eelmises osas “Kandideerimise keerdkäigud” nurisesin prokuröriteenistusse kandideerimisel nõutavate paljude dokumentide ning põhjalike andmete üle. Kogu keerulisusest hoolimata otsustasin siiski jätkuvalt kandideerida nii maakonnakeskuse prokuröri abi ametikohale kui ka Claudius Õigusbüroo kaugtöötavaks juristiks. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 15. Kandideerimise keerdkäigud.

23. oktoober 13  

Järjejutu eelmises osas “Tulud ja kulud” arvutasin välja, et esmapilgul astronoomiliselt suur tundunud prokuröri abi kuupalk tähendaks täisajaga maakonnakeskuses tööl käimise puhul mitte mitmekordset palgatõusu, vaid kõigest eelneva kodutöö palgaga võrreldavat netosissetulekut. Mitte et eelnevaga võrreldav sissetulek halb oleks - lihtsalt tõdesin taas kord, et minu kevadeni kestnud mugava osaajaga kaugtöö eest saadud väike palk oli töökoormuse vähesust arvestades igati korralik. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 14. Tulud ja kulud.

10. oktoober 13  

Järjejutu eelmises osas ”Töötukassa pakkumised” sain juulikuus Töötukassa kaudu kaks tööpakkumist - käsunduslepingu alusel osalise tööajaga kaugtöötav jurist pealinna õigusbüroos ning täisajaga prokuröri abi maakonnakeskuses. Tutvusin kummalgi ametikohal esitatud nõuetega ning kandideerimiseks vajalike dokumentide loeteluga. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 13. Töötukassa pakkumised.

30. september 13  

Järjejutu eelmises kaheteistkümnedas osas uurisin anonüümse tööpakkuja tausta, arendasin edasi PilveKatrini blogi ning sain juuli algul kolmandal Töötukassa külastusel mitu tööpakkumist, millest üks kõlas minu jaoks täiesti uskumatult hästi. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 12. Kontaktisik ja maksunõu.

18. september 13  

Järjejutu eelmises, üheteistkümnendas osas uurisin seadusest välja, miks minu töötuskindlustusstaaž ning sellest lähtuvalt töötuskindlustushüvitise maksmise periood loodetust lühemaks osutusid. Juunikuu lõpus kandideerisin CV-Online kaudu personali- ja finantsspetsialisti ametikohale kodumaakonna tootmisettevõttes, mis ei avaldanud töökuulutuses oma nime ega täpsemat asukohta. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 11. Töötuskindlustusstaaž

06. september 13  

Järjejutu eelmises, kümnendas osas tegin uusi avastusi Töötukassa infosüsteemi toimimispõhimõtete osas ning sain kätte otsuse mulle töötuskindlustushüvitise määramise kohta. Mõistatuseks jäi, miks minu üle kümne aastase tööstaaži juures osutus mu töötuskindlustusstaaž olema kõigest 88 kuud ning töötuskindlustushüvitise maksmise periood sellest lähtuvalt 270 kalendripäeva. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 10. Teist korda Töötukassas.

29. august 13  

Järjejutu eelmises üheksandas osas sain oma esimese eitava kandideerimisvastuse ning ajasin sassi Töötukassasse pöördumise kellaaja. Kõik lahenes siiski positiivselt ning 6. juuni pealelõunal kell 16 olin elus teist korda naabervallas Töötukassa büroos. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 9. Töötukassasse hilinemine.

19. august 13  

Järjejutu eelmises kaheksandas osas käisin teisipäeval 14. mail ära oma esimesel töövestlusel. Minu koondamisest kolmapäeval 8. mail oli selleks ajaks möödunud alla nädala ning selle lühikese aja jooksul olin lisaks tööintervjuule ära käinud Töötukassas ja ettevõtluskoolituse infopäeval ning tundsin ennast juba igati tegusa töötuna. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 8. Esimesel töövestlusel.

06. august 13  

Järjejutu eelmises seitsmendas osas kandideerisin pärast ettevõtluskoolitusele kandideerimist ka kahele töökohale ning sain juba järgmisel päeval ühelt tööpakkujalt telefonikõne kutsega naabervalda töövestlusele. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 7. Esimesed kandideerimised.

30. juuli 13  

Järjejutu eelmises kuuendas osas käisin reedel 10. mail maakonnakeskuses ettevõtluskoolituse infopäeval ning täitsin ankeedi tasuta koolituskohale kandideerimiseks. Koolitusele saamisest lubati teada anda hiljemalt kolmapäevaks 15. maiks ainult neile, kes koolitusele pääsevad. Nii jäin põnevusega kolmapäeva ootama. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 6. Ettevõtluskoolituse infopäev.

05. juuli 13  

Järjejutu eelmises viiendas osas külastasin elus esimest korda Töötukassat, sain töötuna arvele võetud ning töötuskindlustushüvitise taotluse esitatud. Lisaks lugesin töökuulutuste stendilt järgmisel päeval maakonnakeskuses toimuvast ettevõtluskoolituse infopäevast ning kuulsin konsultandilt peatselt CV Keskuse andmebaasi lisatavast juhiabi otsingust. Loe edasi...

Elust maal, töötuna. Osa 5. Töötukassas.

28. juuni 13  

Järjejutu eelmises neljandas osas jagasin erinevatest imelistest ajastustest, mis järgnesid minu koondamisteatele ning aitasid kohaneda mõttega peatsest töötuks jäämisest. Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!