neljapäev 22. märts

Taastuvenergia areng vajab riigipoolset eestvedamist

07.juuni 17, kolmapäev Prindi artikkel
Taastuvenergia areng vajab riigipoolset eestvedamist
Koplimäe talu päikesepaneelid

Täna avaldatud „Taastuvenergia aastaraamatust 2016“ selgub, et kuigi taastuvenergia elektritootmisvõimsuseid lisandus 2016. aastal 42,19 megavatti (MW) ja investeeringud kasvasid 70 miljoni euroni, siis investeeringute suurenemine on tingitud sellest, et tänasel kujul elektrituruseaduses sisalduv toetusskeem riigi poolt kaotatakse. Taastuvenergia areng vajab aga selget riigipoolset eestvedamist.

Täna Riigikogus järjekorras neljandat taastuvenergia aastaraamatut esitlenud Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist leidis, et hetkel valitseb sektoris segadus riigipoolsete sammude tõttu.

„Taastuvenergia edendajatele on ebaselge riigi poliitika taastuvenergia investeeringute suhtes. Selline ebaselgus avaldab kindlasti mõju ka investeeringutele taastuvenergia sektorisse lähiaastatel. On äärmiselt oluline, et lähiajal sektori arengut soodustav õiguslik raamistik paika saaks.“

“Eesti taastuvenergia sektor ootab endiselt stabiilset seadusandlikku keskkonda, mille keskmes on elektrituruseaduse muudatused. Täna valitseb segadus nii olemasoleva toetusskeemi osas kui ka selles, kuidas ja millal hakatakse korraldama vähempakkumisi uutele tootjatele " selgitas Tammist.

"Aastaid ootavad vastuvõtmist Euroopa taastuvenergia koostöömehhanismide rakendamist võimaldavad seadusesätted ning kaugkütteseadus. Ootame ka energiaühistute loomist ja taastuvenergia väiketootmist hõlbustavaid nõudeid ning võrgueeskirjaga seotud muudatusi," võttis Tammist kokku.

Eestis on kõige suurem taastuvenergia osakaal soojussektoris (56,1%), kus on viimastel aastatel toimunud pidev üleminek taastuvatele allikatele. “Kindlasti on seda üleminekut soodustanud hakkepuidu suurenenud kasutamine, mis on teiste kütteallikatega võrreldes hinna poolest konkurentsivõimelisem.

Samas on Eestis veel palju ära teha elektri- ning transpordisektoris, sest meie riigi autopark on üks saastavamaid Euroopa Liidus. Elektritootmine on Eestis energiamahukas ja väga suure keskkonnamõjuga. Taastuvenergia osakaal elektri tootmises 2016. aastal kahanes 15,1 protsendini.

Euroopa riikide võrdluses on Eesti koht olnud viimastel aastatel languses ning elektritootmises taastuvatest allikatest oleme hetkel tagantpoolt kaheksandad. ” nentis Tammist. „Transpordi sektoris on taastuvate allikate kasutamine vaid 0,4 protsenti ning selle näitajaga oleme Euroopa Liidus viimasel kohal,“ tõdes Tammist.

Uusi taastuvenergia elektrilisi tootmisvõimsusi lisandus võrku 42,19 megavatti. Soojuse ja elektri koostootmises valmis 2016. aasta teises pooles hakkepuidul töötav Imavere koostootmisjaam, mille soojuslik võimsus on 28 megavatti ning elektriline võimsus 10 megavatti.

Samuti alustas tööd energiakontsernil Utilitas Väo II hakkepuidu koostootmisjaam soojusliku võimsusega 76,5 megavatti ja elektrilise võimsusega 21,4 megavatti. Tuuleenergia võimsusi lisandus 2016. aastal 7,05 megavatti, päikeseelektrijaamasid lisandus 3,74 megavatti.

Koja juhi Rene Tammisti sõnul valmistavad jätkuvalt rõõmu arengud mikrotootmise valdkonnas. 2016. aastal kasvas alla 15 kilovatise elektrijaama paigaldanute hulk 32 protsenti, aasta lõpuks oli mikrotootjate hulk kasvanud 816-ni. 97 protsenti mikrotootjatest kasutab elektritootmiseks päikesepaneele.“ Teadlikkuse tõus ning päikesepaneelide hinnalangus on selle peamisteks põhjusteks. Kahjuks ei muuda see aga suurt pilti, sest rohkem  kui 80 protsenti sisemaisest elektrienergiast toodetakse jätkuvalt põlevkivist,“ lisas Tammist. 

Eesti Taastuvenergia Koda avaldas täna, 7. juunil neljandat aastat järjest Eesti taastuvenergia sektori aastaraamatu, mis annab kompaktse ülevaate sektori arengutest ja tulemustest 2015. aastal ja enne seda.

Eesti Taastuvenergia Koda on asutatud 13. mail 2011. aastal taastuvenergia tootjate ja mittetulundusühingute poolt, et aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutusele võtmisele Eestis. Koja pikaajaliseks sihiks on täielik üleminek taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses.Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!