neljapäev 22. märts

Eesti on tegemas olulist sammu loomasõbralikuma riigi suunas

01.juuni 17, neljapäev Prindi artikkel
Eesti on tegemas olulist sammu loomasõbralikuma riigi suunas
Loomatsirkuse vastane meeleavaldus Tondiraba jäähalli ees. Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Täna tutvustas maaeluminister riigikogu täiskogule loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega keelustatakse metsloomade kasutamine tsirkustes. Komisjoni ettepanekul lugemine lõpetati ja määrati muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10 tööpäeva ehk täiendusteks on aega on kuni 14. juunini.

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomuse esindaja Kadri Tapersoni hinnangul on eelnõu parim võimalikest lahendustest. “Antud eelnõu ja selle loodetav jõustumine on selgeks märgiks sellest, et Eestis liigutakse kaasaegselt loomasõbralikuma ühiskonna poole,” ütles Taperson. “Tegelikult oleme juba täna võidule väga lähedal, sest mitmed linnad ja omavalitsused nagu näiteks Tartu, Tallinn, Pärnu ja Viljandi on teavitanud soovist oma territooriumile metsloomadega tsirkust enam mitte lubada,” lisas ta.

Vastavalt Kantar Emori poolt korraldatud uuringule ei poolda 75% Eesti inimestest metsloomade kasutamist tsirkuses. Detsembri lõpus läbi viidud üleriigilises omnibuss uuringus osales 854 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

Tänaseks on 23 riiki maailmas vastu võtnud täieliku üleriigilise metsloomade tsirkustes kasutamise keelu. Euroopa Liidus on üheksa riiki keelanud kõikide loomade või metsloomade kasutamise tsirkustes, üheksa riiki on kehtestanud osalised keelud.

Metsloomade kasutamise keelustamist rändtsirkustes on soovitanud ka Euroopa Veterinaaride Föderatsioon, sealhulgas Eesti Loomaarstide Ühing. 38 riigist pärit 46 erineva veterinaarorganisatsiooni ühine avaldus väidab, et rändtsirkustes metsloomade kasutamise puhul ei ole mingilgi moel võimalik metsloomade füüsilisi, vaimseid ja sotsiaalseid vajadusi adekvaatselt rahuldada. Eelmisel aastal esitleti Euroopa Parlamendis ka 23 teadlase avaldust “Metsloomade etoloogilised vajadused ja heaolu tsirkuses”, misjärel tehti europarlamendis ettepanek keelustada metsloomade kasutamine tsirkuses üle kogu Euroopa Liidu.Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!