pühapäev 18. märts

Säästva arengu komisjon näeb vajadust Eesti maapõue alase teadmise parandamiseks

Säästva arengu komisjon näeb vajadust Eesti maapõue alase teadmise parandamiseks

17. september 15  

Säästva arengu komisjoni nõupidamine keskendus Eesti maapõue teaduspõhisele uurimisele ja planeerimisele. Komisjoni hinnangul on Eestil vaja paremat teavet oma maapõue kohta, et selle kasutamist paremini planeerida. Loe edasi...

Euroopa kliimapoliitika õõnestajatele enam raha ei anta

16. september 15  

Nimetades kliimamuutuste vastast lobitööd vastuvoolu ujumiseks ei soovi investorid rahastada enam organisatsioone, kes üritavad nõrgestada Euroopa Liidu kliimapoliitikat. Kakskümmend viis institutsiooni, kelle varade väärtus on kokku üle 61 miljardi euro pöördusid hiljuti üheksa rahvusvahelise ettevõtte poole üleskutsega vähendada oma suhteid kaubandusgruppidega, kes on tuntud oma kliimavastase lobitöö poolest. Loe edasi...

Transatlantiline kaubanduslepe (TTIP) võib seada ohtu Euroopa inimeste tervise ja keskkonna

15. september 15  

Täna avalikustas Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) lühianalüüsi Transatlantilise kaubandus- ja investeerimispartnerluse ehk TTIP mõjudest EL ja Eesti õigusele. Analüüsis järeldatakse, et plaanitavas leppes leidub vastuolusid läänelike õiguspõhimõtetega. Pikemas plaanis võivad leppe tagajärjel tõenäoliselt alaneda ELi standardid kemikaali- ja toiduohutuses ning samuti geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) lubamises. Loe edasi...

Taastuvenergia toetuste eelnõu on vajalik, kuid mitmed probleemid on lahenduseta

15. september 15  

Eesti Taastuvenergia Koda peab Elektrituruseaduse menetlemisega taasalustamist õiguskeskkonna selginemise seisukohalt oluliseks, ent riik peab vältima ühepoolseid muudatusi olemasolevatele taastuvenergia tootjatele ja keskenduma sektori jätkusuutlikule arengule. Loe edasi...

Miks me ei söö jõululauas kutsikapraadi?

07. september 15  

Ma olen viimastel päevadel palju mõelnud liigirassismile ehk spetsiesismile, mis on liigikuuluvuse põhjal tehtav eelistus või diskrimineerimine. Mõnest loomaliigist me hoolime, teise liigi elu, vajadused, väärikus ja õigused ei lähe meile korda. Loe edasi...

Mattias Turovski: “Mida suurem on eneseteadvus, seda kõrgemalt on arenenud olendi empaatiavõime.”

27. august 15  

15. augustil arutleti Paides esimest korda Arvamusfestivali ajaloos loomaõiguste teemadel. Loe edasi...

Ühistranspordi roheline liidrisärk ei kuulu rongidele

27. august 15  

Mõned asjad muutuvad märkamatult. Meie maailmapilt jääb aga vahel eilsesse kinni. Kunagi arvati, et maailm on lapik ja üle selle ääre võib alla kukkuda. Nii arvame end teadvat, et rong on keskkonnasäästlikum kui maanteetransport. Kuid kas see vastab endiselt tõele? Loe edasi...

Miks ma sõna ei kuula

25. august 15  

Proloog “Ootame Teid keskkonnahoidliku elustiili tasuta kursusele. Koolituse sihtrühm: vene keelt emakeelena rääkivad, puuduliku haridusega ja aegunud kutseoskustega inimesed. Puuduliku haridusega inimesteks loetakse maksimaalselt keskhariduse omandanuid. Aegunud kutseoskustega inimesteks loetakse isikuid, kes omandasid keskeri-, kutse- või kõrghariduse enam kui 20 aastat tagasi ja ühtlasi ei tööta oma erialal.” (teksti arusaadavuse nimel akronüümid ja viited määrustele eemaldatud, kantseliidist eesti keelde ümber pandud autori poolt) Loe edasi...

Vasakukäelised elavad paremakäeliste maailmas

23. august 15  

Maailmas elab palju erinevaid inimesi. Mõned on kasvult suuremad, mõned väiksemad. Osad armastavad magustatud kurki, teised soolaheeringat, kuid umbes iga kümnes meist eelistab igapäevases elus kahvlit, pliiatsit või mobiiltelefoni hoida vasakus käes. Loe edasi...

Kui vares häirib, kas laseme ta maha?

14. august 15  

Viljandi linnavalitsus otsustas hakata piirama lindude arvukust nelja õhupüssidega varustatud vabatahtliku jõul. Otsus on Eesti Loomakaitse Seltsi arvates ebaeetiline ja rutakas, sest ei ole näha, et oleks kaalutud teisi lahendusi, ka ei ole linnavalitsus teavitanud sellest Keskkonnaametit. Loe edasi...

Afganistanis toimusid kolmest enesetapurünnakust hoolimata Teeme ära talgud

12. august 15  

Teeme ära liikumine on jõudnud ka Afganistani, kus 8. ja 9. augustil toimusid koristustalgud riigi 10 provintsis. 9200 inimest koristasid prügi ka pealinnas Kabulis, kus vaid päev enne toimus kolm ohvriterohket enesetapurünnakut. Loe edasi...

Keskkonnateadlikkuse paradoks

10. august 15  

Järjekordne rahvusvaheline keskkonnakonverents. Ees ootamas tavapärased jutud. Kuidas pugeda naha vahele neile, kes keskkonnast ei hooli? Kuidas on võimalik, et pärast aastakümneid kestnud teavitustööd ja läbi aegade kõrgeimat keskkonnateadlikkust globaalne ökoloogiline jalajälg ometigi suureneb? Loe edasi...

Kas aias kasvavad puud mõjutavad kinnisvara hinda?

04. august 15  

Majaostul mängivad rolli mitmed tegurid. Kuidas aga kinnisvara kliendi jaoks atraktiivsemaks muuta? Uuringutest selgub, et krundil kasvavad puud võivad ostuvalmidust ja müügihinda oluliselt mõjutada. Loe edasi...

Uhhuduur: haridus määrab laste tuleviku ka Aafrikas

03. august 15  

Eelmisel suvel käis Uhhuduuri meeskond Aafrikas jalgrattamatkal, üheskoos seigeldi 6000 kilomeetrit läbi erinevate riikide. Kilimanjaro lähedal Moshi linnas külastati organisatsiooni White Orange Youth, mis tegeleb Tansaanias koolihariduse kindlustamisega probleemsetest peredest pärit lastele. Loe edasi...

Korduvkasutatava veepudeli otsingutel

22. juuli 15  

Ma olen nüüdseks umbes kuus kuud oma veejoomiskäitumist püüdnud jälgida. Tuleb välja, et kui ma seda ei kontrolli, siis ega ma ikka oma vajalikku kogust päevas täis ei joo ka. Aga ausalt üteldes on enesetunne vee tarbimise suurendamisega paranenud küll. Energiat ja jaksu on rohkem ning söögiisu on vähenenud. Varem oligi näljatunne vist hoopis janust tingitud. Loe edasi...

Veiko Kaufmann: 15 aasta jooksul on KIK rahastanud keskkonnaprojekte 1,27 miljardi euroga

13. juuli 15  

15 aasta jooksul on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastanud üle 18 000 projekti ning jaganud kokku 1,27 miljardit eurot Eesti keskkonna, ettevõtete ja inimeste heaks. Ülevaate KIKi tegevustest annab KIKi juhatuse esimees Veiko Kaufmann. Loe edasi...

Rohepesu Riigikogus: põlevkivitööstuse huvide kaitse ilma keskkonnamõjude analüüsita

19. juuni 15  

Riigikogu kiitis 15. juunil 62 poolthäälega heaks maapõueseaduse muudatused, millega muudeti senises põlevkivi arengukavas määratud aastase kaevemahu arvestamise korda. Ilma suurema tähelepanu ja kärata vastu võetud seadus näeb ette võimaldada ettevõtetel kaevandada alates 2009. aastast kehtestatud aastamäärast vähem kaevandatud põlevkivi varu tagantjärele. Seadusemuudatuse selgituskirjas pole keskkonnamõjule tähelepanu pööratud, millest võib järeldada, et teemaga ei ole tegeletud. Sisuliselt on rahvasaadikud asunud kaitsma põlevkivitöösturite, eelkõige Viru Keemia Grupi (VKG) majandushuve, ilma et oleksid end vaevanud kaasnevate mõjude analüüsimisega. Loe edasi...

Kas Eesti riik soovib saada GMO riigiks?

10. juuni 15  

Eelmisel nädalal ilmus kõrge riigiametniku sulest artikkel, kus sisuliselt väljendatakse toetust GMO levikule Eestis ja Euroopas. Artikli autor Toomas Kevvai on juhtumisi ka mahepõllumajanduse valdkonna juht ministeeriumis. Loe edasi...

Taastuvenergia aastaraamat 2014: Eesti taastuvenergia sektor ootab endiselt stabiilset õiguskeskkonda

10. juuni 15  

Eesti Taastuvenergia Koda avaldas täna, 10. juunil teist aastat järjest Eesti taastuvenergia sektori aastaraamatu, mis annab kompaktse ülevaate sektori arengutest ja tulemustest 2014. aastal ja enne seda. Loe edasi...

Põlevkivi „vabakaevandamine“ on ohtlik

09. juuni 15  

Eesti keskkonnaühenduste koda (EKO) ja Eesti maavarade ühing (EMÜ) on seisukohal, et maavarade liigne kaevandamine ning Eesti looduskeskkonda ja ühiskonda suurel määral mõjutav põlevkivi kaevandamise suurendamise otsus peab olema laiapõhjaliselt kaalutud, analüüsitud ning võtma arvesse kõiki osapooli, mitte ainult ärihuve. Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!