pühapäev 18. märts

Kui hing laulab

Kui hing laulab

14. märts 16  

Kindlasti on inimesed, kes oma hinge eest “hoolt kannavad”, kuulnud mõisteid nagu väe-, südame- ja hingelaulud. Need ringid on Eestisse jõudnud tänu Skandinaavia Tingi, maailma Rainbow kogunemiste traditsioonide, šamanistlike ringide ning joogakoolkondade mantralaulmiste kaudu. Laulmises ja selle väes pole ju midagi uut, eesti vanasõnagi ütleb, et laul teeb rinna rõõmsaks! Loe edasi...

Valitsus eirab jätkuvalt ausa mängu reegleid elektriturul

10. märts 16  

Taastuvenergia Koja liikmete hinnangul teeb valitsus jätkuvalt otsuseid millega kestliku ja konkurentsipõhise energiamajanduse arendamise asemel seatakse esikohale riigiettevõtte Eesti Energia ärihuvid. Riik ei kavanda ausat ja konkurentsipõhist vähempakkumist taastuvenergia statistika müügiks ja riigisiseste taastuvenergia eesmärkide täitmiseks. Statistikakaubandusest on välistatud soojatootjad, kes suudaksid vähempakkumistel osaleda soodsamate hindadega kui põlevkivijaamad. Loe edasi...

Koer lambakarjas

24. veebruar 16  

Huvi lammaste karjatamise kui spordiala vastu on Eestis veel üsna väike, kuid mitmel pool Euroopas ja USA-s on sel alal pikad traditsoonid. Välja on töötatud rahvusvahelised reeglid ning viiakse läbi isegi maailmameistrivõistlusi, kohalikest rääkimata. Loe edasi...

Ahi pole prügikonteiner

18. veebruar 16  

Kargel vaiksel talveõhtul võib nii mõnegi asula tänaval tunda kirbet lõhna – ei küttepuu, isegi mitte kateldes põletatav kivisüsi, rääkimata maagaasist, sellist lõhna ei põhjusta. See on eriline jäätmepõletuse lõhn. Loe edasi...

Linnaruum ja majanduskasv - kas ökokatastroof või lahendus probleemile

17. veebruar 16  

Kui ma 2012 aasta sügisel oma magistritööd kirjutama hakkasin oli mul olemas ainult lõputöö teema. Minu töö pealkirjaks oli “Inimmõju Tallinna Linnale” ja ainuke sisu, mis ma sellele tööle anda tahtsin, mahtus ühte lausesse: "Mine metsa". Siis ma veel ei teadnud, et linnaruum ei ole mitte probleem, vaid hoopis lahendus mitmetele keskkonnaprobleemidele. Loe edasi...

Digiturbe ekspert: kaitse oma last küberkiusamise eest

17. veebruar 16  

Möödunud aastal pöörduti Politsei- ja Piirivalveameti veebikonstaablite poole enam kui 5600 abipalvega, millest iga teine oli seotud küberkiusamisega. See näitab, et digitaalsete abivahendite abil korduvalt ja tahtlikult läbi viidav kiusamise alaliik on Eestis terav probleem, millega toime tulemiseks on oskused ja teadmised sageli puudulikud. Loe edasi...

Kas maastikuarhitekt on kõigest pingipaigutaja?

08. veebruar 16  

Maastikuarhitektuur – see on laiema üldsuse jaoks arusaamatu eriala, mille täpsest eesmärgist või tegevusest eriti palju ei teata. Kui paremal juhul osatakse maastikuarhitekti ametinimetust siduda mõisaparkide ja linnaväljakutega, siis halvemal juhul tagandatakse kogu eriala üksikute üritajate marginaalseks hobiks, mille ainsaks ülesandeks näikse olevat hoonete ümber pinke paigutada. Sellise suhtumise tulemuseks on olukord, kus inimesed elavad ja liiguvad liigagi sageli keskkonnas, mis on ebameeldiv ja ebaproportsionaalne. Sealjuures isegi teadmata, et selline lahendus ei ole paratamatus, vaid tegelikult võiks abi otsida just maastikuarhitektuuri eriala teadmistest ja oskustest. Loe edasi...

Kilplaste maa

05. veebruar 16  

Selline mõte tuli, kui ma mõtlesin meie kui eestlaste elu-olu ja tegemiste peale. Toon siin teemat iseloomustama värske näite meie meediastaari Anu Saagimi aastalõpu intervjuust, kus ta ütles muu hulgas, et teda ajab tegelikult iiveldama (või oksele) meie igapäevane ökotamine. Loe edasi...

Tallinna peatänav inimestele tagasi

25. jaanuar 16  

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks on püstitatud palju eesmärke ning välja käidud erinevaid ideid. Neist üheks on ka Eesti Arhitektuurikeskuse, Eesti Arhitektide Liidu ning Tallinna linna poolt välja kuulutatud ideekonkurss, mille eesmärgiks on luua Tallinnale uus euroopalik peatänav. Loe edasi...

Sõiduautode heitkoguste mõõtmine: Euroopa Komisjoni voliniku Bienkowska kommentaar

25. jaanuar 16  

Me kõik mõistame, kui tähtis on autotööstus majandusele. See loob töökohti mitte ainult tootmissektoris, vaid ka tarne- ja müügiahelas ning teeninduses ja teadusvaldkonnas. Sõiduautod moodustavad suure osa meie ekspordist. Paljude perede, väikefirmade ja avalike teenuste osutajate jaoks on auto hädavajalik. Loe edasi...

Varjatud viisid, kuidas me toetame keskkonnakahjulikke projekte

22. jaanuar 16  

Euroopa maksumaksjate, sealhulgas ka eestlaste, raha on seemneks paljudele keskkonnakahjulikele projektidele. Nimelt on Eesti üks Euroopa Investeerimispanga (European Investment Bank – EIB) osanikest, toetades arenguprojekte üle kogu maailma. Loe edasi...

Miks me ei huvitu kliimast?

15. jaanuar 16  

Eurobarometer’i uuringutele tuginedes võib öelda, et Eesti avalikkus ei pea kliimamuutust kuigi suureks probleemiks vastupidiselt enamikele riikidele. Seda ei kajasta Eesti meedia väga innukalt, liiatigi mitte sisukalt ja kui keegi sellest räägibki, siis riigi, Euroopa Liidu või globaalsel tasandil. Eestimaalased ei seosta üksikuid igapäevaseid tegevusi kliimamuutustega, kuigi paljud neist seda on. Loe edasi...

COP21: avalikel aktsioonidel osalenute muljeid

11. jaanuar 16  

Kui enamik eestlasi nägi, kuulis, luges kliimakonverentsil toimuvast televiisori, raadio või ajalehtede vahendusel, siis üks seltskond võttis kätte ja läks Pariisi koha peale kogu tegevust oma silmaga vaatama ja kõiges toimuvas kaasa lööma. Kliimakonverentsist on nüüd mõni aeg möödas, kuid osalenute mälestused püsivad veel värskena. Eesti Rohelise Liikumise vabatahtlikud Demy Landson, Kadri Tõnnisson ja Raul Potisepp jagasid oma muljeid Pariisis toimunu kohta keskkonnaaktivistide vaatevinklist. Loe edasi...

Sibis – väikepõllupidajate uus abimees

10. jaanuar 16  

Detsembris tuli Eesti turule uus teenusepakkuja, õpilasfirma Sibis, kelle kaudu on võimalik tellida värskeid juurvilju otse koju kätte. Selleks et saada selgem pilt sellest, mida antud algatus endast kujutab ning kuidas loodud süsteem täpsemalt toimib, tegime intervjuu kahe Sibise meeskonnaliikme Elo-Johanna Kuklase ja Rudolf-Gustav Hanniga. Loe edasi...

Väiketootmise ja OTT-liikumise mõju majandusele. Intervjuu Rea Rausiga

10. jaanuar 16  

Maailm pole mitte kunagi olnud nii kiires muutumises kui täna. Tegelikult ei tea mitte keegi, mida globaliseerumine endaga kaasa toob, sest inimkonnal ja meie planeedil puudub varasem üleilmastumise kogemus. Loe edasi...

Kliimakonverentsist keskkonnaaktivistide pilgu läbi

07. jaanuar 16  

Luhtunud ja taasleitud plaanid Loe edasi...

Väiketootmine ja OTT-liikumise mõju majandusele. Intervjuu Kaupo Vipiga

06. jaanuar 16  

Mitmetes asumites üle Eesti saavad iganädalaselt kokku mõned autod ja terve hulk inimesi. Pagasiruumid avatakse ja algab piima, leiva, juurvilja, liha ja muu toidukauba müük. Kõik see kestab tunni või paar ja peale seda vilistab platsil jälle tuul, nagu poleks midagi olnudki. Mis juhtus ja mis see oli? Loe edasi...

Talv loomaaias

06. jaanuar 16  

Loomaaia kohta on inimestel mitmeid arvamusi, mis ei ole päris õiged. Kõigepealt arvatakse, et loomaaed on huvitav eelkõige väikestele lastele. Loe edasi...

Eestlane, kelle tuulikud puhusid Etioopiasse

28. detsember 15  

Madis Org on 32-aastane eestlane, kelle kireks on maailmale jätkusuutliku valemi leidmine. Maailmas ringi reisides märkas ta, mida võib mittejätkusuutlikkus radikaalses mõttes tähendada ning mõistis, et meie tänane status quo-laadne elu viib lõpuks välja sama radikaalsete muudatusteni. Seda endale teadvustades ei tundunud mugavad valikud tulevikuks õiged ning Madis otsustas, et tahab oma karjääri siduda jätkusuutliku arenguga. See tee viis teda hiljuti Etioopiasse tuulikuid ehitama. Loe edasi...

TalveAkadeemia käis Toidupangas

26. detsember 15  

„Kuidagi ärevad emotsioonid. Esmakordne võimalus sellisel üritusel osaleda. Heategevuslikul eesmärgil olen varem osalenud pigem rahalise annetuse näol, mitte aktiivse rahvaga suhtlejana. Ootan meeldivaid kogemusi. Loodan, et inimesed on meeldivad, jõulumeeleolus ja annavad ka oma panuse Eestis puuduses kannatavatele peredele.“ Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!