pühapäev 18. märts

Ületarbimise ajalugu

Ületarbimise ajalugu

06. detsember 16  

Enne tarbimisajastu algust oli ühiskonnaelu teistmoodi organiseeritud. Toidu ja peavarju hankimiseks tehtav töö ei olnud mitte lihtsalt materiaalne tegevus, vaid hõlmas samaaegselt kultuurilist ja vaimset tihedat koostööd inimeste ja teiste eluvormidega. Tugev side oli inimgruppide siseselt ja inimesel loodusega. Ei olnud eraldi töö ega vaba aega, kõik sulandus ühtseks. Loe edasi...

Keskkonnaministeerium: korduma kippuvad küsimused Metsaseaduse muutmisest

05. detsember 16  

Keskkonnaministeeriumis on valmimas metsaseaduse muutmise eelnõu, millega seoses on üles kerkinud mitmeid küsimusi, millele anname põhjalikud vastused. Loe edasi...

ÜRO Elurikkuse konverents rõhutab elurikkuse olulisust kõigis inimtegevuse valdkondades

05. detsember 16  

Mehhikos alanud ÜRO Elurikkuse konverentsi kõrgetasemelises paneelis osalenud keskkonnaminister Marko Pomerants rõhutas, et elurikkuse hoidmiseks pole muud vaja kui poliitilist tahet, teadmispõhisust, plaane, strateegiaid, asjaomaste koostööd, üldsuse teadlikkust ja poliitikas olulist "sularaha", et plaanid ellu viia. Loe edasi...

Euroopa Komisjoni ettepanekud kiirendavad taastuvenergiale üleminekut

03. detsember 16  

Taastuvenergia Koda tervitab Euroopa Komisjoni energiapoliitika ettepanekute paketti, mis kiirendab taastuvenergia laialdasemat kasutusele võtmist ning tugevdab Euroopa Liidu positsiooni taastuvenergia arendamisel võrreldes teiste riikide ja regioonidega. Loe edasi...

100 000 toitumisspetsialisti: vegantoitumine sobib imikust raugani

28. november 16  

Academy of Nutrition and Dietetics (AND, Toitumise ja Dietoloogia Akadeemia) avaldas sel kuul uuendatud seisukoha taimse toitumise osas. Sarnaselt eelmistele seisukohavõttudele kinnitatakse asjatundlikult kavandatud vegantoitumise sobilikkust igas eluetapis, sh raseduse ja imetamise ajal, imiku-, väikelapse- ja noorukieas, eakatele ning sportlastele. Taimne toitumine pakub võrreldes liha sisaldava toitumisega kaitset paljude krooniliste haiguste vastu, nagu südamehaigus, kõrgvererõhktõbi, 2. tüübi diabeet, rasvumine ja osa vähiliike. Tüüpilise vegani toidusedel vastab paremini tervisliku toitumise soovitustele kui lihasööja oma. Loe edasi...

Marko Pomerants: kohalik omavalitsus – kõige olulisem lüli jäätmekäitlusahelas

25. november 16  

Keskmiselt tekib Eesti kodumajapidamistes aasta jooksul 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Kes vähegi on oma prügikastide sisul silma peal hoidnud teab, et suur osa igapäevastest jäätmetest moodustavad igasugused erikujulised ja eri materjalidest pakendid – lihakarbid, jogurtitopsid, piimapakid, konservipurgid, pudelid, pappkarbid jne. Koduses majapidamises tekkib ka ohtlikke jäätmeid akude, patareide ja värvijääkide näol, samuti biolagunevaid jäätmeid, vanapaberit, ehitus- ja lammutusjäätmeid ning vanu ravimeid. Loe edasi...

Rohelised: uus valitsus ei peaks jätkama Eesti lagedaks raiumisega

22. november 16  

Eesti metsades, nii riiklikes- kui erametsades on valdavaks metsamajandamise viisiks saanud lageraie. Juba 2010. aastal ilmnes Riigikontrolli auditist, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) raiub riigimetsa parimat osa – vanu metsi viljakatel muldadel – hoogsamalt, kui sellelaadne mets end taastoota jõuab. Audit viitas ka sellele, et kehtivate raiemahtude juures ei olnud võimalik säilitada metsaökosüsteemi head seisundit. Loe edasi...

Oliivipuu - põhjus minna kinno

22. november 16  

Inimene vajab – või vähemalt peaks vajama – oma elus midagi kindlat, stabiilset ja muutumatut. Turvatunnet pakkuvat. Midagi, mis oleks meie elus nagu kalju, millele Piibli kohaselt Kristus käskis Peetrusel rajada oma kiriku. Mõnel meist on see olemas, mõnel mitte. Mõned tunnevad seda vajadust, mõned mitte. Aga olemuslikult peaks see kuuluma meist igaühe inimliku loomuse ehk lihtsamalt öeldes inimeseks olemise juurde. Loe edasi...

Karusnahk ei ole öko

22. november 16  

Karusnahatööstus levitab edukalt müüti karusnahast kui keskkonnasäästlikust toorainest. Samal ajal on aga mitmed riiklikud reklaamialast järelevalvet teostavad asutused keeldunud andmast karusnahatööstusele luba esitada taolisi väiteid oma reklaamides. Loe edasi...

Usaldus

22. november 16  

Kui palju sa oled mõelnud usalduse peale – keda usaldad ja keda mitte? Usun, et sullegi, armas lugeja, on oluline, et sind ümbritseksid lähedased ja head sõbrad, nii kodus, tööl kui ka koolis, kellele saad raskel hetkel toetuda ja oma probleemidest rääkida, sest jagatud mure on ju poole väiksem. Samuti on tähtis, et sinu ümber oleksid inimesed, kellele saad 100% kindel olla ja kes sind kunagi alt ei vea. Tavaliselt tajume oma sisetunde järgi, keda saab usaldada, keda mitte. Head ja usalduslikud inimsuhted on olulised nii sõprade ja pereliikmete kui ka töökaaslaste ja juhkonna vahel. Loe edasi...

Purgimütsid

20. november 16  

Olen 33-aastane Maarja, kes on alati oma elus otsinud uusi väljakutseid ja võimalusi, tahtnud proovida, katsetada, kogeda ja tunda enda nahal kõike uut! Unistan ja tegutsen palju! Olen positiivne ja rõõmsameelne! Mu järgmine unistus on saada tuntuks oma erilise käsitööga ning suurendada seeläbi tellimuste arvu. Loe edasi...

Mida meie saame teha igapäevaoste tehes moe keskkonnasõbralikumaks muutmiseks?

15. november 16  

Sellest hetkest, kui hakkasin aktiivselt tegelema Slow loomisega, olen sattunud päris palju kirjutama. Alustuseks kirjutasin välismaistele tootjatele, siis selgitavat juttu sõpradele ja Hooandjale. Sellele järgnesid arvamuslood sellest, miks on vajalik teadlikumalt tarbida, intervjuud ning kirjutised Slow loomisloo ja mõttekäikude tutvustamiseks. Loe edasi...

Tähtis paik

13. november 16  

Koljaku mägi Võsu külje all oskab suurepäraselt vaikida. See oli see, mis mind ikka ja jälle sinna tõi ja jälle istuma või isegi seisatuma pani. Loe edasi...

Eesti tulevik on puhtale energiale üleminek

11. november 16  

Taastuvenergia Kojal on valminud kava „Taastuvenergia 100“ (TE100), mis näeb ette taastuvenergiale ülemineku elektri- ja soojusmajanduses ning mille tulemusena kasvaks riigi sisemajanduse kogutoodang keskmiselt 2,2% aastas. Loe edasi...

Milline on kliimasõbralik maja?

28. oktoober 16  

Talv on tulekul ja seega on paras aeg mõelda, kuidas kodu talveks soojaks saada ja seda sooja ka hoida. Tavaline on, et Eesti kliimas peame arvestama küllaltki suurte kuludega kütmiseks. See ei ole löök mitte ainult meie rahakotile, vaid ka kliimale. Seega tuleb nii endale kui kliimale kasuks oma maja võimalikult hea soojustamine. Loe edasi...

Marko Pomerants: kilekottide kasutamisharjumus peab ikkagi muutuma

28. oktoober 16  

Keskkonnaministeerium saatis Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks uuendatud pakendiseaduse muudatuse, mille järgi ei tohi alates 2019. aasta jaanuarist nii õhukesi kui ka eriti õhukesi kilekotte tasuta anda. Loe edasi...

Seksism on spetsiesism

26. oktoober 16  

Tasub vaid ringi vaadata mõnel meeleavaldusel, koosolekul või konverentsil, et märgata naiste ülekaalukust loomade eestkosteliikumise kujundamisel ja edasiviimisel. Tõtt öelda on igas sotsiaalses liikumises enamasti just naised need, kes pakuvad end valmistama ja laiali jaotama flaiereid, tegema plakateid ja toitu koosolekute ja ürituste jaoks, võtma ette tarvilikke telefonikõnesid ja kirjutama valmis vajaminevaid kirju. Loe edasi...

Karusloomafarmides pole võimalik heaolu tagada

24. oktoober 16  

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus peab problemaatiliseks maaeluministeeriumi seisukohta, mille kohaselt juhul, kui on täidetud loomade pidamise ning loomade surmamise nõudeid, võivad karusloomakasvatused edasi tegutseda. Loomuse hinnangul ei ole võimalik karusloomakasvatustes tagada ei loomade heaolu ega pidamise nõudeid. Loe edasi...

Kliimamuutus ja õhusaaste on rassilise tähtsusega probleemid: miks on Black Lives Matters (Mustad Elud Loevad) liikumisel õigus seda väita?

20. oktoober 16  

Kliimakriisi eest kõige vähem vastutavad inimesed on esimesed, keda kliimakriis mõjutab. Loe edasi...

Keskkonnaministeeriumi planeeritud muutused lisaks kilekottidele

10. oktoober 16  

Kuu aega tagasi tagasi ilmus Eesti meedias uudis õhukeste kilekottide keelustamise teemal. See oleks väike, kuid oluline samm jäätmete vähendamise suunal. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eeki sõnul on jäätmete vähendamine ja nende vältimine protsess ning osapoolte erinevate ootuste tõttu ei saa oodata kiireid läbimurdeid. Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!