laupäev 17. märts

MTÜ Ökomeedia projektid

29.november 10, esmaspäev Prindi artikkel

MTÜ Ökomeedia on teinud erinevaid projekte aastast 2007. Bioneeri portaal on üks (aga mitte ainus) MTÜ Ökomeedia tegevustest.

Lisaks oleme andud välja andnud ka ühe numbri rohelist ettevõtlust tutvustavat paberkandjal ajakirja Bioneer ja osalenud projektis Green Life” / „Roheline elu.

Bioneer oli ajavahemikul 2013-2015. aasta meediapartneriks Balti Keskkonnafoorumile. Avaldasime tarbetoodetes leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete kohta artikleid valdkonnale pühendatud järjejutus. Projekti “Mõtle mida tarbid. Vali vähem ohtlikke kemikaale sisaldavaid tooteid” kaasfinantseerib Euroopa Liidu LIFE+ programm. Projekti tegevusi juhib ja koordineerib MTÜ Balti Keskkonnafoorum – www.bef.ee.

Bioneeri toimetaja Katrin Jõgisaar kirjutab igakuist rubriiki naisteajakirja Sensa. Koostööprojekti koordineerib Ajakirjade Kirjastus.

Aastatel 2014-2015 korraldasid Bioneeri toimetajad säästva tarbimise koolitusi vaimupuudega inimestele. Projekti tegevusi juhib ja koordineerib MTÜ Vaimupuu, kes avaldab ka vaimupuudega inimeste ajakirja Vaimupuu. Koolitusi rahastasid Tallinna linn ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

MTÜ Ökomeedia viimaste aastate projektid:

Aeg

Rahas-

taja

Projekti sisu

Eelarve

2007

KIK

MTÜ Ökomeedia lõi rohelise eluviisi portaali Bioneer.ee KIKi rahastuse toel 2008. aastal (2007. aasta keskkonnateadlikkuse projekt nr 128). Projekti kaasfinantseeris RMK.

47614,18 eurot

2010

KIK

2010. aastal alustasime KIKi rahastuse toel ka Bioneeri e-õppe projektiga „Säästva eluviisi portaal Bioneer“, mis lõppes 2011. aastal (2009. aasta projekt 227). E-õppe läbiviimine andis Bioneeri meeskonnale oskuse luua harivaid ja kergesti mõistetavaid tekste ka keerulistel ja massimeedia huviorbiidist välja jäävatel teemadel.

18726,11 eurot; KIK: 12654.51 eurot

2010

VÜF

Vabatahtlike kaasautorite projekt „Vabatahtlikud bioneerid“. Bioneer.ee-le vabatahtlike kaasautorite võrgustiku loomine. Vabatahtlike koolitamine.
Täpsem info projekti, koolituste ja osalemise kohta.

7030,28 eurot

2009

VÜF

Organisatsioonide koolitused ja keskkonnamõju vähendamine. Pilootprojekt erinevate organisatsioonidega tõhusa keskkonnakoolituse ja töötajate kaasamise programmi väljatöötamiseks.

36173,99 eurot

2010

EAS

Keskkonnateemalised koolitused kohalikule omavalitsusele. Valmis käsiraamat „Head keskkonnaotsused. Kuidas teha häid keskkonnaotsuseid KOV arendustegevuses?“ kolmanda sektori praktikutelt avaliku teenistuse praktikutele eesmärgiga kaasa aidata heade keskkonnaotsuste tegemisele omavalitsuste arendustegevustes. 2010. aasta kevadel toimus koolituste vormis kokkusaamisi ca 70 erineva omavalitsuse esindajaga viies suuremas linnas (Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Kuressaare). Projekti raames valminud käsiraamat "Head Keskkonnaotsused" on veebist loetav.

14539,90 eurot

2010

KIK

Keskkonnameedia uuring. 2010. aastal sai alguse KIKi poolt rahastatav keskkonnameedia uuring (projekt 190/2010 „Meedia keskkonnaküsimuste kajastajana – trükimeedia uuring“). Uuring valmis Tartu Ülikooli keskkonnateadvuse uurija Maie Kiiseli, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi tudengite ja MTÜ Ökomeedia koostöös. Projekti tulemusi tutvustav artikkel avaldati Bioneeris.

7429,09 eurot; KIK: 7429,09 eurot

2010

KIK

„Roheliste meeskondade mentorlus.“ Projekt ettevõtetele.

26740,63 eurot sh KIK: 17 153,89 eurot

2010

KIK

KIKi projekt „Rohelist majandust ja ettevõtlust tutvustav portaal „Roheline programm““.  Portaali nimi muudeti Ecomedia.ee-ks. 

16321,69 eurot; KIK: 14276  eurot

2011

KIK

„Ettevõtetele suunatud säästva arengu ja rohelise kontori koolitusprogamm“.

13552,50 eurot; KIK: 11552,50 eurot

2011

KIK

Säästva eluviisi portaali Bioneer koostöövõrgustiku loomine. 2011. aastal alustati projektiga "Säästva eluviisi portaali Bioneer koostöövõrgustiku loomine", mille käigus muudeti Bioneer.ee portaali IT-lahendused keskkonnainfot koondavateks, koolitatakse koostööpartnereid ja toodetakse portaalile tõhusamat uut sisu. Uudne IT-lahendus muutis Bioneeri Eesti meediamaastikul suurimaks keskkonnainfo koondajaks võimalikult väheste inimtööjõu kuludega. Samas jätkub ka Bioneeri originaalsisu tootmine. Bioneer sai endale keskkonnauudiseid koondava uudisvoo, koondava sotsiaalmeedia voo,tasuta interaktiivse kalendri mooduli, koondava keskkonnablogide voo ja uue kujunduse.

20682,50 eurot; KIK: 17282,50 eurot

2012

KÜSK

2012. aasta mais rahastasid regionaalministri valitsemisala ja KÜSK MTÜ Ökomeedia projekti AN-2012-16 „Bioneer.ee portaali tarbeks annetuste kogumise lehekülje loomine“, mille abil luuakse Bioneeri portaali annetuskeskkond.

2462,00 eurot

2012

KÜSK

2012. aasta oktoobris rahastasid regionaalministri valitsemisala ja KÜSK MTÜ Ökomeedia projekti VT 12-11 „Vabatahtlike Bioneeride toimetus“. Projekti abil koolitatakse Bioneeri vabatahtlike kaasautoreid.

5068,35 eurot

2013

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon

2013. aastal käisid Bioneeri toimetajad tuulepärimust kogumas. Projekti raames peeti Tuulepäeva rattatuuri blogi.

545,00 eurot

2013

KIK

2014. aastal tegi MTÜ Ökomeedia koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni jt koostööpartneritega jäätmete lõkkes põletamist ennetava meediakampaania. Projekt kandis nime „Jäätmete lõkkes põletamist ennetav meediakampaania“.

KIK 74816,40 eurot

2014

KIK

2014. aasta augustis alustas MTÜ Ökomeedia projektiga „Keskkonnaportaali Bioneer.ee arendamine ja toimetamine“.

KIK 21403,08 eurot

2015

KÜSK

2015. aasta juulis alustas MTÜ Ökomeedia projektiga „Bioneeri koostööpartnerite meediakoolitused“, mille käigus koolitatakse keskkonnaorganisatsioone meediaoskuste osas ja edendatakse Bioneeri koostöövõrgustikku.

KÜSK 3 701,72 eurot

2015

KIK

2015. aastal alustas MTÜ Ökomeedia projektiga „Jäätmete ahjus põletamist ennetav meediakampaania“, mille raames korraldatakse koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooniga sotsiaalkampaania. Kampaania läbiviimiseks korraldatakse riigihange.

KIK 83 328,00 eurot

 
 Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!