laupäev 17. märts

MTÜ ÖKOMEEDIA

30. november 10  

Meie lähtekohaks on, et keskkonnaprobleemide alus peitub meie maailmavaates ja väärtushinnagutes ning tarbimisühiskonnas kui süsteemis. Sellist süsteemi ei ole inimesed loonud teadlikult, kuid meil lasub moraalne kohustus muuta ühiskonna toimimist nii, et see kahjustaks minimaalselt elurikkust, ökosüsteeme ja inimesi endid. Seda saame teha aga ainult koostöös - ühiselt ühise eesmärgi nimel pingutades. Paremat tulevikku kujundades. Loe edasi...

MTÜ Ökomeedia juhatus

30. november 10  

MTÜ Ökomeedia juhatusse kuulub Rasmus Pedanik. Loe edasi...

MTÜ Ökomeedia projektid

29. november 10  

MTÜ Ökomeedia on teinud erinevaid projekte aastast 2007. Bioneeri portaal on üks (aga mitte ainus) MTÜ Ökomeedia tegevustest. Loe edasi...

MTÜ Ökomeedia majandusaruanded

01. november 10  

Siit leiate MTÜ Ökomeedia majandusaastate aruanded. Loe edasi...

MTÜ Ökomeedia põhikiri

01. november 10  

MTÜ Ökomeedia põhikiri, kinnitatud 2014 Loe edasi...

MTÜ Ökomeedia järgib vabaühenduste eetikakoodeksit

28. mai 10  

1. MTÜ Ökomeedial Bioneeri portaali eestvedajana on selgelt arusaadav missioon. MTÜ Ökomeedia järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid. Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!