reede 23. märts

Bioneer tõstab keskkonnateadlikkust!

18.veebruar 14, teisipäev Prindi artikkel

Nime Bioneer võttis kasutusele ökoaktivist ja filmitegija Kenny Ausubel. Bioneerid on inimesed, kes ostivad koos uusi innovaatilisi lahendusi eesseisvatele keskkonna- ja sotsiokultuurilistele probleemidele, mille juured asuvad meie väärtushinnangutes ja maailmavaates.

Järjest suuremale hulgale eestimaalastest on saanud selgeks, et meie endi heaolu on tihedalt seotud ühiskonna ja keskkonna tervisliku seisundiga. Meie tänased valikud kujundavad meie enda tuleviku. Tarbijatena saame hääletada puhtama ja tervema keskkonna eest oma rahakotiga. Me võime valida vähem keskkonda ja tervist kahjustavaid tooteid ning teenuseid.

Kodanikumeediaportaal Bioneer on mõeldud teadlikule tarbijale, kuid ka inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

Muutes oma mõttemaailma muudame ka oma käitumist. Kõik algab ikkagi meist endist. Saades teadlikuks, kuidas mõtlemine ja sellest tingitud käitumine kahjustab keskkonda, saame edaspidi teha rohkem elujaatavaid valikuid. Säästes loodusressursse tulevastele põlvedele, säästame tihti ka raha. Elektri kokkuhoid on kasulik nii perekonna eelarvele kui keskkonnale.

Bioneeri eesmärk

Bioneeri eesmärgiks on edendada lugejate keskkonnateadlikkust ning pakkuda oma lugejatele teavet, mis aitab neil muutuda keskkonnasõbralikumaks.

Bioneer otsib koos oma lugejatega uusi loovaid lahendusi nii ökoloogilises kui ka sotsiaal-majanduslikus tähenduses. Bioneeri jaoks on ühiskonnas paljud otsused omavahel seotud. Näiteks kui eelistame kodumaist mahekaupa, mõjutab see otsus nii meie keskkonda, tervist kui ka majandust.

Bioneeri missioon

Jätkusuutlik areng ei ole mitte pelgalt moodne sõnakõlks, vaid püüd elada hetkel mõnusalt just sellisel moel, et ka meie lastel oleks võimalus nautida looduse poolt pakutavat.

Tööstusriikide ehk moodsa tarbimisühiskonna praegune eluviis ei ole jätkusuutlik. Inimkond ületas maakera taastumisvõime piiri juba 1980ndatel aastatel. Me tarbime looduse poolt pakutavaid ressursse rohkem kui loodus suudab taastoota.

Bioneeri missiooniks on vähendada koos oma lugejatega eestlaste ökoloogilist jalajälge. Me suudame seda teha ikkagi vaid ühiselt! Bioneer on inimesele, kes on valmis muutuma ja seeläbi muutma ka maailma paremaks paigaks.

Bioneeri visioon

Bioneer soovib olla keskkonda ja tarbimist puudutavate teemade kajastajana lugeja esimene valik. Eesti on kujunemas riigiks, kus eneseväljenduslikud väärtused, sh keskkondlikkus on muutumas ellujäämisväärtuste kõrval üha laiemalt aktsepteerituks. Me soovime olla autentsed, st teha valikuid, mis lähevad kokku meie põhiloomusega.

Bioneeri visioon on lihtne: terves ühiskonnas ja puhtas keskkonnas loodusega tasakaalus elav rahulolev kodanik.

Meie majanduslikuks visiooniks on teadlik kapitalism, kus ettevõtted toodavad kaupu, mis ei kahjusta loodust ega tervist. Peame oluliseks, et ettevõtted toodaksid kaupu, mille tootmisel ei kahjustata keskkonda ja ei raisata ressursse.

Soovime, et ettevõtjad hooliksid samadest väärtustest ning näitaksid seda hoolivust ka oma tegudes. Bioneer on nõudlikule, hoolivale ja aktiivsele lugejale.

Bioneeri väärtused

Bioneer väärtustab loodusega kooskõlas toimivat eluviisi. Looduses valitseb tasakaal, mida inimesel ei ole õigus oma käitumisega lõhkuda. Kui suudame säilitada tasakaalu, siis elamegi ökoloogilist ja jätkusuutliku eluviisi.

Inimene on võrdselt nii emotsionaalne, ratsionaalne kui vaimne olend. Psühholoogiline heaolu tähendab, et ka neis asjades valitseb tasakaal. Bioneer otsib teed terviklikkuse ja tasakaalu suunas.

Bioneer väärtustab loovust, mis on suurim looja poolt loodud ime. Peame olema leidlikud oma tuleviku kujundamisel ja uute eesseisvate probleemide lahendamisel, üha keerukamate valikute tegemisel. Inimese tõelisi vajadusi rahuldavad uued keskkonnasõbralikud tooted ja teenused on ju meie kõigi leidlikkuse ja loovuse vili.

Bioneer väärtustab koos tegutsemist. Teadmistest üksi ei piisa, vajame tegusid. Bioneer ei ole perfektsionist. Kõike ei saa korraga nõuda, ei endalt ega teistelt. Kuid ka 1000-kilomeetrine teekond algab esimesest sammust.

Kui soovime tasakaalu ja rohelisemat tulevikku, tuleb meil endal astuda esimene samm. Olgu selleks siis orgaanilise toidu eelistamine, vabatahtlikuna loodusest prügi koristamine või tehnika väljalülitamine kodust lahkudes.

Muutused algavad igaühest meist. Bioneer soovib kujuneda keskkonnasõbraliku mõtteviisi allikaks, heade mõtete kandjaks ja eestvedajaks.

KONTAKTID

Katrin Jõgisaar - Bioneeri toimetaja
e-post: katrin@bioneer.ee
telefon: 6 624 605 (tööpäevadel 10-16)
mobiil: 525 77 94

MTÜ Ökomeedia
Registreerimisaadress: Kopli tn 28-4, Tallinn 10412
Postiaadress: Tammsaare tee 139-82, Tallinn 12914
Registrikood: 80244199

MTÜ konto SWEDBANK EE552200221033899397

Bioneeri logo Pdf

Bioneeri font 

Bioneeri logoTelli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!